Zespół

Radosław Ratajczak, absolwent Telekomunikacji i Elektroniki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, od 2005 roku twórca i Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, w chwili obecnej przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym i Wyższej Szkole Gospodarki. W latach 2006-2010 twórca i Prezes Zarządu firmy monitorującej media WycinkiPrasowe.pl sp. z o.o. Od 2009 roku nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami, zarządzania czasem, zarządzania przedsiębiorstwem. Współpracował z inwestorami w zakresie tworzenia start-upów na etapie kreacji pomysłów, budowania biznesplanów, wdrożenia pomysłu, rozwoju strategicznego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Trener Strategii Błękitnego Oceanu, szeroko rozumianej przedsiębiorczości akademickiej oraz kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem czy negocjacji. Absolwent Programu Top 500 Innovators- ponad 2 miesięcznego stażu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA. Członek grupy eksperckiej Minister Barbary Kudryckiej – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. rekrutacji programu Top 500 Innovators. Doradca Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Szkoleniowiec i praktyk w zakresie metodologii Design Thinking. Pomysłodawca i twórca Pracowni Szybkiego Prototypowania-Shopa Design Thinking Workspace .

Obszary wiedzy: Design Thinking, Strategia Błękitnego Oceanu, zarządzanie, przedsiębiorczość akademicka, tworzenie modeli biznesowych, inwestycje, współpraca z Venture Capital, negocjacje.

Zadzwoń: 0048 603-959-328
Napisz: radek[at]dyfuzjawiedzy.plJustyna Ratajczak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 współtwórczyni Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. W chwili obecnej przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym i Wyższej Szkole Gospodarki. W pracy zawodowej zajmuje się obsługą prawną i księgową podmiotów gospodarczych, oceną biznesplanów uczestników programów unijnych w ramach POKL 6.2. w województwie kujawsko-pomorskim. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami. Pracuje w charakterze prawnika i doradcy w zakresie aspektów prawnych i księgowych prowadzenia firmy, tworzenie modeli biznesowych.
Obszary wiedzy: Zakładanie działalności gospodarczej, prawne i księgowe aspekty prowadzenia firmy, spółki prawa handlowego, prawo pracy.

Zadzwoń: 0048 504-394-734
Napisz: justyna[at]dyfuzjawiedzy.pl
Paweł Żebrowski, absolwent Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2006 r. Konsultant ds. Transferu Technologii Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Obecnie pełni obowiązki Kierownika Działu Centrum Transferu Technologii, specjalizuje się w branży spożywczej, energetycznej oraz ochrony środowiska. Trener, specjalista z zakresu rozwoju biznesu – przeprowadza audyty technologiczne, innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz oceny pomysłów na biznes m.in. metodami Quicklook, Business Model Canvas oraz metodami autorskimi. Koordynator projektów w ramach PO IG. Absolwent Programu Top 500 Innovators- ponad 2 miesięcznego stażu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA.


Obszar wiedzy: Design Thinking, komercjalizacja wyników badań, prawa własności intelektualnej, transfer technologii, spółki spin-off/out, strategie przedsiębiorstw, przygotowania pomysłów pod kątem prezentacji inwestorskich, innowacja i innowacyjność pomysłów i technologii, audyty technologiczne, innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe.

Zadzwoń: 0048 504-547-606
Napisz: pawel[at]dyfuzjawiedzy.pl
dr inż. Piotr Szewczykowski, absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydziału Inżynierii Chemicznej i Biochemicznej Politechniki Duńskiej. W ramach programu ERASMUS studiował na Wydziale Chemii – Biologii Uniwersytetu Siegen w Niemczech. Dzięki uczestnictwu w pierwszej edycji programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators Science – Management – Commercialization na Uniwersytecie Stanforda w USA nabył wiedzę i umiejętności z zakresu m. in. technik kreatywnego myślenia, pracy w zespole czy prezentowania firm typu start-up przed przedstawicielami Venture Capital i Business Angels. Jako pracownik biura sieci Enterprise Europe Network był odpowiedzialny za audyty technologiczne, audyty innowacyjne, obsługę międzynarodowej bazy technologicznej oraz wsparcie przedsiębiorstw MSP w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi. Obecnie pracownik Zakładu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Broker Innowacji z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działający na rzecz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP. Współtwórca Pracowni Szybkiego Prototypowania- Shopa Design Thinking Workspace.

Obszary wiedzy: Design Thinking, komercjalizacja wyników badań, współpraca nauki i biznesu, audyty technologiczne i innowacyjne, nanotechnologie.

Zadzwoń: 0048 530-884-575
Napisz: piotr[at]dyfuzjawiedzy.pl+ 48 603-959-328
realizacja 7pixel.pl