Komercjalizacja

W minionych latach transfer wiedzy oraz komercjalizacja wyników prac naukowych natrafia na istotne problemy na wielu płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej, prawnej. Odpowiedzią na liczne pytania stawiane przez naukę i gospodarkę jest zespół doradców DyfuzjiWiedzy.pl

Nasza oferta skierowana jest zarówno do pracowników naukowych, którzy myślą o podnoszeniu umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz o komercjalizacji rezultatów prac badawczych jak i przedsiebiorców dla których kontakt z uczelnią to istny labirynt, zmierzający do właściwego kontaktu z pracownikiem naukowym.

Nasi pracownicy realizują rocznie kilkanaście projektów badawczych na styku nauki i gospodarki. Projekty te są finansowane zarówno ze środków uczelni, środków unijnych lub środków przedsiębiorstwa. Wykorzystaj Nasze doświadczenie do znalezienia najlepszego narzędzia dla siebie.

+ 48 603-959-328
realizacja 7pixel.pl