Gry

Gry szkoleniowe i symulacyjne są doskonałym narzędziem do rozwijania sprawnego działania organizacji. Dzięki zaangażowaniu wielu zmysłów zwiększamy w ten sposób skuteczność przekazu. Gry to nowy rozdział w praktyce szkoleniowej. To one pomagają w podejmowania trudnych, szybkich i skomplikowanych decyzji w organizacji. Osoby kończące ten rodzaj treningu kierowniczego podkreślają, iż z całą pewnością doświadczenia i wiedza uzyskana podczas gry będzie wytransferowana do rzeczywistości.

W naszej pracy opieramy się na założeniu, że doświadczone osoby uczą się najefektywniej nie tylko poprzez opanowanie ?przepisów? i ?zasad?, ale głównie przez analizę złożonych sytuacji. Właśnie dlatego podczas szkoleń wykorzystujemy biznesowe gry symulacyjne.

+ 48 603-959-328
realizacja 7pixel.pl